Main Event
Dani:

Jovinov 3-betom nosi...

ljubens • Level 19: 4,000-8,000, 1,000 ante
Neša Jovinov

Jednu od poslednjih ruku sa HJ otvorio je Janković do 18k, sa CO Radonjić je samo platio da bi sa buttona Jovinov 3-betovao do 48k na čega su svi fold.

Neša Jovinov je sada na 620k.