Balkan Texas Main Event
Dani:
1a1b2

Matić Antonio odnosi 4-way pot

ljubens

Četiri igrača stavili su po 6,850 u pot na flopu {a-Diamonds}{8-Spades}{7-Diamonds}, jedan od njih bio je u all inu, turn je {4-Hearts} koji Antonijo liduje sa 11,000 i dobija jedan call, dok četvrti igrač izlazi iz ruke. River je {j-Hearts} i odmereno Antonio Marić opet betuje ovoga puta za 5,000 što je bilo puto za protivnika koji nije spojio svoj draw.

Antonio Marić je na oko 45,000

Dan 1b znatno sporiji od Dan 1a

ljubens

Akcija je na Dan 1b daleko sporija nego što je to bio slučaj juče. I odziv igrača za sada je manji nego što je to bilo na Dan 1b, ali kasne registracije otvorene su do kraja Levela 8.

U igru je danas ušlo za sada 89 igrača, a imali smo 4 Re-entry opcije.

Primetno je akcija usporila, za razliku od Dana 1a gde se malo malo pa čulo sa stolova all in!!

Dosta igrača koji su već juče igrali čine današnje polje, reklo bi se možda i 50%