Balkan Texas Main Event
Dani:
1a1b2

Igor Janković Triple Up!

ljubens
Igor Janković

U trostrukom all inu pre flopa ostao je Igor sa još dva protivnika, showdown.

Igor {a-}{k-}
protivnik 1 {a-}{q-}
protivnik 2 {10-}{10-}
Board {4-Hearts}{6-Clubs}{7-Diamonds}{k-Spades}{2-Clubs} daje pot od oko 100k za Janković Igora