Main Event
Dani:
1a1b1c23
Main Event
Dan 1b Kraj

Dan 1b Kraj!

KrleNs

Završen je dan 1b Eurpean Poker Sport-a! Ukupno smo imali 194 igrača od kojih 95 prolazi u dan 2. Od naših igrača dan 1b preživeli su: Marko Miković, Mario Menićanin, Djordje Jovanović, Stojan Prodanović, Rade Kapor, Miloš Nedeljković, [Removed:49], Iztok Vrančič i Dubravko Bagić! Chip lider dana 1b je Juri Pietroboni sa stackom od 344k. Od naših igrača sa Balkana najbolje stoji Bagić Dubravko 105.900 zatim ide Mario Menićanin sa 101.400 i Davor Bojović 74.900.

Sutra dan 2 startuje od 14h, blind leveli se povećavaju sa 45 minuta na 60 minuta i igraće se punih 12 levela. Sutra nas očekuje veoma dugačak dan sa dosta naših igrača koji su uspeli da se izbore za dan 2 i nadamo se da će ih biti što više i u danu 3 odnosno finalnom danu.

Ostalo je još da se odigra dan 1c koji je trenutno u toku a na kom će poslednju šansu da oprobaju Alija Filipović, Dražen Lenac i Andreja Klasović! Navijamo i za njih da prenesu što veći stack i da se priključe ostatku ekipe sa Balkana!

Mitja Rudolf gubi sa AAvs77

KrleNs
Rudolf Mitja
Rudolf Mitja

Igrač sa UTG-a limpuje , Mitja sa UTG+1 raise 4000, svi fold do limp UTG koji 3-bet-uje 14000 na šta Mitja gura all in 70k a UTG call-uje za ceo stack od 38k.

Show Down:

Mitja: {a-Hearts}{a-Spades}
Protivnik: {7-Spades}{7-Hearts}

FLOP: {k-Hearts}{7-Clubs}{8-Hearts} TURN: {3-Diamonds} RIVER: {j-Clubs} Mitja gubi veliki pot i pada na 30k sa stackom!

Stojan Prodanović Double Up!

KrleNs
Stojan Prodanović
Stojan Prodanović

Akcija je krenula kada je igrač sa UTG open-ovao 2500, HJ call, Stojan sa BB call.

[B]FLOP[B]: {k-Hearts}{2-Clubs}{7-Clubs} svi check.
[B]TURN[/B]: {q-Clubs} Stojan check, UTG 6000, HJ 13500, Stojan All in 22k, UTG All in, HJ fold.

[B]Show Down[/B]:

[B]Stojan[/B]: {10-Clubs}{9-Clubs}
[B]Protivnik[/B]: {k-Spades}{q-Spades}

[B]RIVER[/B]: {a-Clubs} i Stojan sa bojom nosi lep pot i odlazi na 68k! Trenutni average je 93.269.

Update

KrleNs

U toku je blind level 9 600/1200 ante 100 average 88.991 109/194 igrača.

Za danas je predvidjeno, kao i juče, da se igra do isteka 10 levela, tako da nam je ostao još jedan level do kraja.

Još jednom vas podsećam da pratite chip count u sekciji CHIP COUNT!

Miloš Nedeljković Triple Up!!!

KrleNs
Miloš Nedeljković
Miloš Nedeljković

Akcija u kojoj je Miloš izašao sa tri puta većim stackom je počela kada je igrač sa UTG open-ovao 2500, Miloš sa CO call, BTN call.

FLOP: {k-Hearts}{2-Clubs}{3-Spades} UTG c-bet 5000, Miloš call, BTN raise 10000, UTG all in 19k, Miloš svoj all in 21k, igrač sa BTN call.

Show Down:

UTG Igrač: {k-Spades}{j-Clubs}
Miloš: {k-Clubs}{q-Hearts}
BTN Igrač: {9-Spades}{9-Hearts}

TURN: {7-Spades} RIVER: {10-Hearts} i Miloš odlazi na 75k!!!

Davor Božilović OUT!

KrleNs

Davor Božilović je ispao kada je igrač UTG open-ovao 2800, igrač sa BTN call a Davor SB gura all in 24k a na to igrač sa UTG radi min raise Davorovog all in-a, igrač sa BTN fold.

Show Down:

Davor: {9-Diamonds}{9-Hearts}
Protivnik: {j-Spades}{9-Spades}

FLOP: {6-Spades}{6-Diamonds}{7-Spades} TURN: {10-Spades} RIVER: {k-Clubs}

Protivnik eliminiše Davora sa bojom!

Iztok Vrančič gubi sa QQ

KrleNs
Iztok Vrančič
Iztok Vrančič

Iztok Vrančič open-uje sa UTG 2000, MP call a igrač sa BB gura all in od 26k, Iztok izoluje sa svojim all in-om a igrač sa MP fold.

Show Down:

Iztok Vrančič: {q-Spades}{q-Hearts}
Protivnik: {k-Spades}{j-Diamonds}

FLOP: {3-Clubs}{6-Hearts}{k-Hearts} TURN: {9-Clubs} RIVER: {2-Hearts}

Iztok pada na 20k.

Podsećamo vas da Chip Count naših igrača možete pratiti u sekciji CHIP COUNT!!!

Update

KrleNs

Upravo se približava kraj blind level-a 6 posle kojeg se odlazi na pauzu od 15 minuta. Posle pauze nastavljamo igru na blind level-u 7 400/800 ante 100 average stack je 63.158 152/192 igrača.