Main Event
Dani:
1a1b1c23
Main Event
Dan 1c Kraj

Završen Dan 1C

pokeracina

Završen je dan 1c Eurpean Poker Sport-a! Ukupno smo imali 111 igrača od kojih 53 prolazi u dan 2. Od naših igrača dan 1c preživeli su: Andreja Klasović 33k i Dražen Lenac 78k. Chiplider dana 1c je Lovin Sorin Adrian sa stackom od 421300 koji je ujedno i ukupni chipleader .

Sutra dan 2 startuje od 14h, blind leveli se povećavaju sa 45 minuta na 60 minuta i igraće se punih 12 levela. Sutra nas očekuje veoma dugačak dan sa dosta naših igrača koji su uspeli da se izbore kroz 1a, 1b i 1c za dan 2 i nadamo se da će ih biti što više i u danu 3 odnosno finalnom danu.

Update

pokeracina

Upravo je počeo i poslednji level dana 1c, 800/1600 ante 200 average 94k 59/111 igrača.

U igri su i dalje :

Andreja Klasović : 72k

Dražen Lenac : 70k

Alija Filipović : 46k

Dražen Lenac eliminiše igrača..

pokeracina

Dražen otvara sa MP do 2400, igrač na BTN call,

FLOP: {9-Diamonds}{8-Diamonds}{4-Clubs}

Dražen C-bet-a do 4000, BTN call,

TURN: {10-Spades}

Dražen bet-a do 7000, BTN all-in 30 000, i dobija snap call

RIVER: {2-}

Dražen: {j-}{q-}
protivnik: {8-}{4-}

Dražen izbacuje igrača sa turnira i penje se na 72 000.

Update

pokeracina

Nakon kraće pauze u toku je blind level 7 400/800 ante 100, average stack 69200, 78/108 igrača.
Situacija je poprilično mirna i akcije se završavaju prije rivera, eliminacije igrača su rijetke.