Main Event
Dani:
1a1b1c23

Rauš nosi pot od preko 50k!

KrleNs
Rauš Nenad

Nenad Rauš je izašao kao pobednik iz akcije koju je i pokrenuo. On je sa UTG open-ovao 900, igrač sa MP call, a igrač sa CO 3-bet-uje 4.000 na šta Nenad ga 4-bet-uje 10.500, MP fold, CO call.

FLOP: {q-Hearts}{5-Clubs}{6-Spades} Nenad c-bet 8.500, CO call
TURN: {10-Diamonds} Nenad 15.500, CO call
RIVER: {3-Clubs} Nenad check, CO check

Nenad okreće {a-Clubs}{10-Hearts} na šta protivnik muck-uje karte i Nenad nosi lep pot sa kojim odlazi na blizu 90k!