Main Event
Dani:

Davor Bojović opet u akciji!

KrleNs

Davor Bojović ne prestaje sa akcijom! Ovog puta je eliminisao igrača kada je sa BTN open-ovao do 8000 na šta BB gura svoj all in od 90k i Davor ga call-uje.

Show Down:

Davor: {6-Spades}{6-Hearts}
Protivnik: {a-Clubs}{k-Spades}

Bord je doneo deset high i Davor sa ručnim parom odnosi pot od 200k i odlazi na impresivan stack od 600k!