Main Event
Dani:

Francesco Montini završava na 5. mjestu

pokeracina

Montini open shove-uje sa SB {7-Diamonds}{8-Clubs} a plaća ga Di Stasio sa BB sa {a-Spades}{10-Diamonds}

Board : {5-Clubs}{5-Hearts}{4-Diamonds}{5-Diamonds}{a-Diamonds}

Francesco Montini završava na 5. mjestu i osvaja nagradu od 10000€.