RPT Main Event
Dani:

Event Info

Buy-in €500
Players 328
RPT Main Event
Dan 3 Kraj

Milovanović šampion RPT Main Event-a

KrleNs
Finalna ruka
Finalna ruka

Stanislav open sa BTN 300k, Milan all in, Stanislav call.

SHOWDOWN:

Milan: {8-Hearts}{8-Diamonds}
Stanislav: {a-Spades}{4-Hearts}

BOARD: {q-Diamonds}{2-Diamonds}{10-Clubs}{j-Hearts}{j-Spades}

Milovanović sa {8-Hearts}{8-Diamonds} postaje šampion RPT Main Event-a u sklopu WPPS. Pored trofeja osvaja i nagradu od 50.000€. Sve čestitke i Stanislavu na 2. mestu i nagradi od 33.190€ Čestitke Milanu od celokupne ekipe Balkan Poker News-a!!!

Milovanović double up!

KrleNs

Milan sa BTN limp, Stanilav raise 320k, Milan 3bet 780k, Stanislav all in, Milan snap call.

SHOWDOWN:

Milan: {k-Hearts}{k-Diamonds}
Stanislav: {a-Clubs}{5-Diamonds}

BOARD: {6-Spades}{9-Diamonds}{6-Hearts}{3-Hearts}{2-Clubs}

Milovanović se duplira i odlazi na 4.5M

Milan popravlja stack

KrleNs

Milan je sa BTN open, 240k Stanislav call

FLOP: {q-Spades}{5-Hearts}{7-Diamonds} Stanislav check, Milan cbet 220k, call

TURN: {2-Diamonds} Stanislav check, Milan bet 320k, call

RIVER: {j-Hearts} Stanislav check, Milan all in, Stanislav fold

Odigravanja

KrleNs

Milan je u par ruku bez showdown-a oštetio svoj stek za 40% i sada je na 2.500.000 čipova.

Upravo počinje blind level 31 60.000/120.000 ante 20.000

Igrači su pre početka heads up-a razgovarali o mogućem deal-u ali nisu postigli dogovor!

Pauza!

KrleNs

U toku je pauza od 20 min za slikanje i predah igrača!

Makarov out na 3. mestu!

KrleNs
Makarov 3. mesto
Makarov 3. mesto

Makarov je sa BTN open shove svoj stack od 10bb, Milan fold, Stanislav sa BB call

SHOWDOWN:

Makarov: {j-Clubs}{10-Clubs}
Stanislav: {a-Spades}{k-Diamonds}

BOARD: {2-Diamonds}{8-Clubs}{a-Hearts} {2-Hearts} {k-Spades}

Stanislav nosi ruku sa top parom, a Makarov zaršava turnir na visokom 3. mestu za nagradu od 24.000€
Njegovom eliminacijom ušlo se u Heads Up izmedju Kozlovskyi Stanislava i Milana Milovanovića (predstavnika Balkana i Srbije)

Milovanović na 4M !

KrleNs
Milan Milovanović
Milan Milovanović

Milan je sa SB open 190k, Stanislav sa BB call.

FLOP: {7-Hearts}{2-Hearts}{3-Hearts} Milan check, Stanislav check

TURN: {4-Clubs} Milan bet 160k, Stanislav call

RIVER: {8-Spades} Milan check, Stanislav check. Milan okreće {7-Spades}{8-Clubs}, Stanislav muck-uje karte.