RPT Main Event
Dani:
1a1b23
RPT Main Event
Dan 1a Kraj

Kraj dana 1a

KrleNs

Završen je dan 1a, imali smo ukupno 65 ulaza, a u dan 2 prelazi 23 igrača. Chip lider turnira je Gofman Aleksandr sa 230.700 a od naših igrača sa Balkana u dan2 prešli su Ilija Aleksić sa 95,900 i Vlado Banićević sa 58.700 čipova. Sutrašnji dan 1b počinje takodje u 13h. Ono što je takodje bitno je da su tokom celog dana prisutni Cash Game stolovi raznih blind struktura, a najpopularniji su 2-5€ i 5-10€.

Ilija double up

KrleNs
Ilija Aleksić
Ilija Aleksić

UTG open 2k, CO call, BTN call, Ilija sa SB 3-bet 7.5k, UTG fold, CO fold, BTN call.

FLOP: {9-}{k-}{j-} Ilija c-bet 8.5k, BTN call.

TURN: {10-} Ilija bet 15.5k, BTN call.

RIVER: {9-} Ilija all in 21.5k, BTN call, Ilija okreće {a-}{q-} a igrač sa pozicije BTN muck-uje svoje karte.

Odlično iskorišćene poslednje 3 ruke pred kraj dana 1a za Iliju Aleksića.

Ilija u ruci

KrleNs
Ilija Aleksić
Ilija Aleksić

Ilija sa HJ open i dobija call od igrača sa SB i BB.

FLOP: {j-Spades}{q-Clubs}{2-Clubs} svi check..

TURN: {8-Spades} SB bet 5000, BB fold, Ilija call.

RIVER: {j-Hearts} SB check, Ilija check. SB okreće {a-}{q-}, Ilija muck. Ilija je trenutno na 44000.

Poslednji blind level za danas

KrleNs

Upravo je završena pauza od 15 minuta i počinje blind level 9 400/800 ante 100, average 54,167 30/65 igrača. Ovo je ujedno i poslednji level za danas.

Iakovlev Mikhail izbacuje igrača

KrleNs
Iakovlev Mikhail
Iakovlev Mikhail

Akcija je počela baš od igrača koji je eliminisan a koji je bio na UTG i open-ovao 1200, igrač sa MP call, Mikhail 3-bet 2.750, BTN call, UTG call, MP call.

FLOP:{3-Clubs}{7-Spades}{4-Clubs} UTG check, MP check, Mikhail 5.400, BTN fold, UTG raise 15k, MP fold, CO all in 35k, UTG call.

Showdown:

Mikhail: {j-Clubs}{j-Hearts}
Protivnik: {a-Clubs}{q-Clubs}

TURN: {10-Hearts} RIVER: {10-Spades} protivnik ne uspeva da sklopi boju i Mikhail odnosi ogroman pot i odlazi na 77k!

Ilija Aleksić nadogradjuje stack

KrleNs
Ilija Aleksić
Ilija Aleksić

Ilija Aleksić je sa UTG+1 open-ovao 1.200, CO call, BTN call, SB call, BB call.

FLOP: {q-Clubs}{4-Diamonds}{6-Diamonds} svi check.
TURN: {k-Diamonds} SB check, BB check, Ilija bet 2.500, CO call, BTN fold, SB fold, BB fold.
RIVER: {2-Diamonds} Ilija check, CO check.

Ilija okreće {k-Spades}{9-Spades} a protivnik muck-uje karte. Ilija odlazi na 45k!

Garbarino Stefano nosi lepu ruku

KrleNs
Garbarino Stefano
Garbarino Stefano

UTG+1 open do 1200,Stefano 3-bet 4k, BTN call, UTG+1 call.

FLOP: {8-Hearts}{10-Hearts}{10-Spades} UTG+1 check, Stefano c-bet 8k, BTN raise 17k, UTG+1 fold.
TURN: {10-Clubs} Stefano gura all in i BTN se folduje.
Stefano nosi pot od 46k.

Haris popravlja svoj stek

KrleNs
Haris Krnić
Haris Krnić

UTG+1 open 1000 MP call, Haris SB 3-bet 2500 BB fold, UTG+1 call, MP call.

FLOP: {j-}{8-}{9-} Haris bet 3000, i dobija call od oba igrača.

TURN: {10-} check, check, check.

RIVER: {10-} Haris bet 7000, UTG+1 fold, MP call. Haris okreće {10-}{10-}, za poker, protivnik uz negodovanje okreće {q-}{j-} za straight.