RPT Main Event
Dani:
1a1b23
RPT Main Event
Dan 1b Kraj

Kraj dana 1b

KrleNs

Upravo je završen dan 1b RPT Main Eventa u Hotel&Casino Queen u Budvi. U današnjem danu 1b imali smo ukupno 187 ulaza od kojih u dan 2 prelazi 95 igrača. Sutrašnji dan 2 startuje u 12h. Iz Prvog dana 1a prelazi 23 igrača a iz dana 1b 95 što ukupno sačinjava polje od 118 igrača koji će ostati da se bore za titulu RPT Main Eventa. Od igrača sa Balkana učešće u dan 2 obezbedili su: Nikola Ivanović, Zoran Djordjević, Aleksandar Bošković, Dražen Kapusta, Jovica Tatar, Dragoslav Timarac, Andreja Klasović, Milan Milovanović, Amar Begović, Suad Begovac a konačni chip count objavićemo malo kasnije.

Zoran Djordjević popravlja stek u poslednje 3 ruke za danas

KrleNs
Zoran Djordjević
Zoran Djordjević

UTG+1 open 3500, svi fold do Zorana na BB koji call-uje.

FLOP: {8-}{10-}{k-} Zoran check, UTG+1 all in 15500, Zoran call.

SOWDOWN:

Zoran: {k-Hearts}{9-Spades}
Protivnik: {a-Clubs}{8-Spades}

TURN: {10-}, RIVER: {q-} i Zoran odnosi pot i završava dan sa 116.900 čipova.

Klasović agresivno pred kraj dana

KrleNs
Andreja Klasović
Andreja Klasović

Klasović je open sa UTG 1700, Pavel sa UTG+1 3bet 4500, svi ostali su fold. Klasović posle dužeg razmšljanja 4bet 11500 i Pavel se fold-uje.

Update

KrleNs

Upravo je završena kraća pauza od 15 minuta i igra se poslednji level dana 1b. Blind level 9 400/800 ante 100 average 44.050 105/185 igrača.

Jasmin Omerhadžić out

KrleNs
Jasmin Omerhodžić
Jasmin Omerhodžić

Pavel sa BTN open 1300, SB fold, Jasmin sa BB 3bet 4000, Pavel call.

FLOP: {a-Spades}{3-Hearts}{7-Diamonds} Check, check

TURN: {9-Spades} Jasmin bet 4000, Pavel all in Jasmin snap call.

SHOWDOWN:

JASMIN: {a-Hearts}{q-Diamonds}
PAVEL: {9-Hearts}{9-Diamonds}

RIVER: {6-Clubs} Jasmin napušta turnir, a Pavel odlazi na 157.000

Tatar gubi ruku 60k

KrleNs
Jovica Tatar
Jovica Tatar

MP Open 1200, HJ call, Tatar sa SB raise 6000, BB call, MP i HJ fold.

FLOP: {2-Clubs}{5-Clubs}{4-Spades} Tatar cbet 8000, BB call.

TURN: {10-Hearts} Tatar check, BB ispaljuje svoj all in,Tatar ga call-uje.

RIVER: {q-Diamonds}

Tatar: {a-Hearts}{a-Diamonds}
Protivnik: {6-Spades}{3-Diamonds}

Tatar nije očekivao da je protivnik platio njegov raise sa {6-Spades}{3-Diamonds} zato ga i snap-uje i gubi ogroman pot.

Ruža ispada

KrleNs
Pavel Enteev egzekutor
Pavel Enteev egzekutor

UTG open 1300, UTG+1 call, Ruža sa CO call, BTN 3bet 4800, UTG 4bet 10000, UTG+1 fold, Ruža all in 5725, BTN call 10000. Dva igrača u ruci Ruža u all in-u.

FLOP: {a-Hearts}{10-Hearts}{2-Clubs} UTG bet 6000, BTN call

TURN: {6-Hearts} UTG check, BTN 6000, UTG call

RIVER: {k-Spades} UTG check, BTN all in 26350, UTG snap call.

SHOWDOWN:

UTG: {a-Hearts}{k-Diamonds}
Ruža: {7-Spades}{8-Spades}
BTN: {j-Clubs}{10-Diamonds}

Ruku je odneo igrać sa UTG koji se zove Pavel Enteev

Aleksandar Bošković gubi ruku

KrleNs
Aleksandar Bošković
Aleksandar Bošković

Aleksandar open sa SB 1300, BB call.

FLOP: {5-Hearts}{5-Diamonds}{3-Clubs} Aleksandar cbet 1825, BB call.

TURN: {4-Hearts} Aleksandar bet 3200, BB call.

RIVER: {2-Hearts} Aleksandar bet 6300, BB call.

Aleksandar {8-Spades}{q-Spades}
Protivnik {a-Hearts}{5-Clubs}

Protivnik do kraja call i odnosi pot od 22k