RPT Main Event
Dani:
RPT Main Event
Dan 2 Kraj

Rezime dana 2

KrleNs

Upravo je završen dan 2 RPT Main Event-a, u Hotel&Casino Queen of Montenegro u Budvi. Stali smo na blind level-u 19, 2500/5000 ante 500 average stack je 292.857. Ukupan broj ulaza na ovom eventu iznosio je 328, a u polju je ostalo 28 igrača koji će se boriti za nagradu od 50.000€. U nagradu ulazi 27 igrača i sutrašnji dan započinje bubble time-om. Chip leader dana 2 je Milovanović Milan iz Srbije sa 868.000, a prate ga Ivanov Dmitrii sa 645.000 i Iasynskyi Pavlo sa 596.000. Od igrača sa Balkana u polju su pored Milana Milovanovića još i Špadijer Aleksandar sa 250.000, Djordjević Zoran sa 246.000, Klasović Andreja sa 179.000 i Brkanović Kazim sa 171.000. Sutrašnji dan započinje blind levelom 20 3000/6000 ante 500 u 12h.

Bubble time......

KrleNs
RPT
RPT

Upravo smo usli u bubble time i to u tri ruke pred kraj dana 2. Igra se hand for hand a prva isplata je 1,150€! Upravo je i poslednja ruka dana pošto su organizatori odlučili da bubble time nastavi se u sutrašnjem danu! Uskoro ćemo objaviti kompletan chip count preživelih igrača za finalni dan.

Aleksandar Bošković OUT

KrleNs
Aleksandar Bošković
Aleksandar Bošković

Akcija je krenula od igrača sa MP koji je limp-ovao 5.000, Aleksandar sa CO raise 20.000, BTN call, MP call.

FLOP: {2-}{9-}{10-} MP check, Aleksandar cbet 45.000, BTN call, MP fold

TURN: {3-} Aleksandar bet 65.000, BTN call.

RIVER:{q-} Aleksandar all in 51.000, BTN call.

SHOWDOWN:

Aleksandar: {k-Hearts}{k-Spades}
Protivnik: {k-}{j-}
Protivnik je dočekao out-e na riveru i sa nutz streight-om izbacio Aleksandra sa turnira

Update

KrleNs

Upravo počinje blind level 19, 2500/5000 ante 500 average stack 234.286 trenutno igrača 35/328. ITM 27 igrača.

Klasović double up!

KrleNs
Andreja Klasović
Andreja Klasović

Klasović sa MP open 11.000, CO call, BTN all in 80.000, Klasović call, CO fold.

SHOWDOWN:

Klasović: {k-}{k-}
Protivnik: {7-}{7-}

BOARD: {5-}{k-}{6-}{3-}{q-}

Sa setom {k-}{k-} Klasović se duplira i eliminiše igrača.