RPT Main Event
Dani:
RPT Main Event
Dan 2 Kraj

Rezime dana 2

KrleNs

Upravo je završen dan 2 RPT Main Event-a, u Hotel&Casino Queen of Montenegro u Budvi. Stali smo na blind level-u 19, 2500/5000 ante 500 average stack je 292.857. Ukupan broj ulaza na ovom eventu iznosio je 328, a u polju je ostalo 28 igrača koji će se boriti za nagradu od 50.000€. U nagradu ulazi 27 igrača i sutrašnji dan započinje bubble time-om. Chip leader dana 2 je Milovanović Milan iz Srbije sa 868.000, a prate ga Ivanov Dmitrii sa 645.000 i Iasynskyi Pavlo sa 596.000. Od igrača sa Balkana u polju su pored Milana Milovanovića još i Špadijer Aleksandar sa 250.000, Djordjević Zoran sa 246.000, Klasović Andreja sa 179.000 i Brkanović Kazim sa 171.000. Sutrašnji dan započinje blind levelom 20 3000/6000 ante 500 u 12h.

Bubble time......

KrleNs
RPT
RPT

Upravo smo usli u bubble time i to u tri ruke pred kraj dana 2. Igra se hand for hand a prva isplata je 1,150€! Upravo je i poslednja ruka dana pošto su organizatori odlučili da bubble time nastavi se u sutrašnjem danu! Uskoro ćemo objaviti kompletan chip count preživelih igrača za finalni dan.

Iegor Zarev nadogradjuje stack

KrleNs
Iegor Zarev
Iegor Zarev

Došli smo u trenutku kada je već bila akcija na riveru ali smo uspeli da uhvatimo deo akcije kada Zarev gura svoj stack,dobija call i duplira se sa nutz straight!

Aleksandar Bošković OUT

KrleNs
Aleksandar Bošković
Aleksandar Bošković

Akcija je krenula od igrača sa MP koji je limp-ovao 5.000, Aleksandar sa CO raise 20.000, BTN call, MP call.

FLOP: {2-}{9-}{10-} MP check, Aleksandar cbet 45.000, BTN call, MP fold

TURN: {3-} Aleksandar bet 65.000, BTN call.

RIVER:{q-} Aleksandar all in 51.000, BTN call.

SHOWDOWN:

Aleksandar: {k-Hearts}{k-Spades}
Protivnik: {k-}{j-}
Protivnik je dočekao out-e na riveru i sa nutz streight-om izbacio Aleksandra sa turnira

Update

KrleNs

Upravo počinje blind level 19, 2500/5000 ante 500 average stack 234.286 trenutno igrača 35/328. ITM 27 igrača.

Klasović double up!

KrleNs
Andreja Klasović
Andreja Klasović

Klasović sa MP open 11.000, CO call, BTN all in 80.000, Klasović call, CO fold.

SHOWDOWN:

Klasović: {k-}{k-}
Protivnik: {7-}{7-}

BOARD: {5-}{k-}{6-}{3-}{q-}

Sa setom {k-}{k-} Klasović se duplira i eliminiše igrača.