RPT Main Event
Dani:
1a1b23

Haris gubi ruku

KrleNs
Haris Krnić

Stigli smo kada je dealer otvorio flop, a u ruci je bilo 3 igrača, medju njima i Haris Krnić.

FLOP: {2-Hearts}{2-Diamonds}{3-Hearts} Haris sa CO check, igrač sa BTN bet 1500, dok se igrač sa BB fold-uje

TURN: {6-Clubs} Haris check, BTN 2300, Haris call

RIVER: {q-} Haris opet check, BTN 6000, Haris call. BTN okreće {9-}{9-} dok Haris muck-uje svoje karte.