RPT Main Event
Dani:
1a1b23

Haris popravlja svoj stek

KrleNs
Haris Krnić

UTG+1 open 1000 MP call, Haris SB 3-bet 2500 BB fold, UTG+1 call, MP call.

FLOP: {j-}{8-}{9-} Haris bet 3000, i dobija call od oba igrača.

TURN: {10-} check, check, check.

RIVER: {10-} Haris bet 7000, UTG+1 fold, MP call. Haris okreće {10-}{10-}, za poker, protivnik uz negodovanje okreće {q-}{j-} za straight.