RPT Main Event
Dani:
1a1b23

Ilija double up

KrleNs
Ilija Aleksić

UTG open 2k, CO call, BTN call, Ilija sa SB 3-bet 7.5k, UTG fold, CO fold, BTN call.

FLOP: {9-}{k-}{j-} Ilija c-bet 8.5k, BTN call.

TURN: {10-} Ilija bet 15.5k, BTN call.

RIVER: {9-} Ilija all in 21.5k, BTN call, Ilija okreće {a-}{q-} a igrač sa pozicije BTN muck-uje svoje karte.

Odlično iskorišćene poslednje 3 ruke pred kraj dana 1a za Iliju Aleksića.