RPT Main Event
Dani:
1a1b23

Klasović agresivno pred kraj dana

KrleNs
Andreja Klasović

Klasović je open sa UTG 1700, Pavel sa UTG+1 3bet 4500, svi ostali su fold. Klasović posle dužeg razmšljanja 4bet 11500 i Pavel se fold-uje.