RPT Main Event
Dani:
1a1b23

Kraj dana 1b

KrleNs

Upravo je završen dan 1b RPT Main Eventa u Hotel&Casino Queen u Budvi. U današnjem danu 1b imali smo ukupno 187 ulaza od kojih u dan 2 prelazi 95 igrača. Sutrašnji dan 2 startuje u 12h. Iz Prvog dana 1a prelazi 23 igrača a iz dana 1b 95 što ukupno sačinjava polje od 118 igrača koji će ostati da se bore za titulu RPT Main Eventa. Od igrača sa Balkana učešće u dan 2 obezbedili su: Nikola Ivanović, Zoran Djordjević, Aleksandar Bošković, Dražen Kapusta, Jovica Tatar, Dragoslav Timarac, Andreja Klasović, Milan Milovanović, Amar Begović, Suad Begovac a konačni chip count objavićemo malo kasnije.