RPT Main Event
Dani:

Milan Milovanović odnosi 2 ruke za redom

KrleNs
Milan Milovanović "LUDI"

Milovanović sa MP open 2.200 na blind-ovima 500/1000 ante 100, igrač sa BB call.

FLOP: {q-Clubs}{10-Clubs}{9-Hearts} BB check, Milovanvić cbet 2.200, BB shove 28.000, Milovanović snap call.

SHOWDOWN:

Milovanović: {k-Diamonds}{j-Hearts}
Protivnik: {q-Spades}{9-Diamonds}

TURN:{j-} RIVER: {3-} nisu doneli potrebne out-e za protivnika i Milovanović se duplira.

Odmah u sledećoj ruci opet je akcija počela od Milana koji je open sa UTG+1, CO call, BTN 3bet 7.200, SB all in 1.000 čipova, Milovanović 4bet shove, CO i BTN fold.
BOARD donosi nutz boju za Milovanovića koji je sada na 70.000.