RPT Main Event
Dani:

Milovanović odnosi pot od 100k

KrleNs
Milan Milovanović

Milan je sa UTG open 3.500, CO call, BTN call.

FLOP: {j-Diamonds}{j-Spades}{10-Clubs} Milan check,CO check, BTN 6.000, BB call, Milan call

TURN: {q-Hearts} Milan liduje 12.000, CO call, BTN fold

RIVER: {2-Spades} Milan 25.000, CO call, Milan okreće {8-Diamonds}{9-Clubs} sa straight i odlazi na 170.000