RPT Main Event
Dani:

Milovanović vs Timarac

KrleNs
Timarac

Milovanović je open sa UTG 5.500, svi su fold do BTN na kom je Timarac call-uje, SB, BB, fold.

FLOP: {a-Hearts}{8-Hearts}{5-Diamonds} Milan cbet 7.500, Timarac call

TURN: {a-Clubs} Milan bet 17.000, Timarac ponovo call.

RIVER: {6-Clubs} Milan ispaljuje i treći barel 47.000 a Timarac plaća.

SHOWDOWN:

Milan: {k-Hearts}{q-Diamonds}
Timarac: {a-Clubs}{j-Diamonds}
Timarac odnosi masivan pot sa tripsom kečeva.