WPPS Main Event
Dani:
1a1b23

Firsau duplira short stack-a

KrleNs
Vaisili Firsau
Vaisili Firsau

Fold je stigao do Vasili-a koje je open sa BTN 700, SB gura all in 6.500, BB fold, Vasili call.

SHOWDOWN:

Vasili: {a-Diamonds}{2-Clubs}
Protivnik: {k-Hearts}{9-Hearts}

BOARD: {q-Clubs}{10-Hearts}{2-Hearts}{7-Spades}{3-Hearts} igrač sa SB kompletira boju i duplira svoj stack.

Vlado Banićević out!

KrleNs
Vlado Banićević
Vlado Banićević

Igrač sa UTG open 700, UTG+1 call, Vlado sa BTN call.

FLOP:{3-Diamonds}{2-Clubs}{7-Hearts} UTG cbet 1.000, UTG+1 raise 3.000, Vlado call 3.000, UTG fold.

TURN:{7-Diamonds} UTG check, Vlado bet 6.000, UTG+1 raise 12.000, Vlado call.

RIVER:{a-Hearts} UTG+1 all in 35.000, Vlado call.

SHOWDOWN:

Vlado: {9-Clubs}{7-Spades}
Protivnik:{3-Clubs}{3-Hearts}

Vlado je ispao ali je iskoristio mogućnost re-entry-a i ponovo je za stolom.

Ivanov Dmitrii izbacuje igrača

KrleNs
Ivanov Dmitrii
Ivanov Dmitrii

MP open, Ivanov Dmitri sa BB 3bet, MP 4bet all in, Ivanov call.

SHOWDOWN:

Ivanov:{k-Hearts}{k-Spades}
Protivnik: {8-Spades}{8-Hearts}

BOARD:{2-Clubs}{q-Spades}{10-Spades}{10-Hearts}{6-Diamonds}

Na bordu nema promena i Ivanov sa {k-Hearts}{k-Spades} izbacuje igrača.

Špadijer Double Up

KrleNs
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer

UTG open 700, MP call , BTN call, Špadijer sa SB all in 5.500, UTG call, MP fold, BTN fold.

SHOWDOWN:

Špadijer: {10-Spades}{9-Diamonds}
Protivnik: {a-Spades}{j-Clubs}

BOARD: {10-Hearts}{7-Clubs}{6-Hearts}{9-Spades}{a-Hearts}

Špado je sad na 12.000

Multiway pot

KrleNs

MP 700, MP2 3bet 2500, SB call, BB 4bet 7500, MP fold, MP2 call, SB call.

FLOP: {k-Clubs}{3-Spades}{5-Hearts} SB check, BB bet 7200, MP2 fold, SB fold.

Uglavnom se akcije završavaju bez showdown-a jer su blind-ovi još uvek niski.

Update

KrleNs

Upravo počinje blind level 5 150/300 ante 25 average stack 38.889 u igri 27/35 ulaza.

Update

KrleNs

Upravo počinje blind level 4 100/200 ante 25 average stack 39.231 u igri 26/34 ulaza.

Vasili Firsau

KrleNs

Vasili ima dosta rezultata u karijeri, a najznačajniji su dva druga mesta na WPT Prague za 135.000€ i WPT Paris za 230.200€. Takodje treba napomenuti da je dva puta u dve godine 2013. i 2014. završavao na 10. mestu EPT Grand Final Monte Carlo.

Vaisili Firsau

Ivan Karakchiev

KrleNs

Ivan je u oktobru 2014 godine završio na 3. mestu €550 RPT Main Event-a za nagradu od 26.070€, i na istoj seriji je osvojio 1. mesto na Lets's fly Event-u za 14.595€

Ivan Karakchiev

Alex Val Double Up

KrleNs
Alex Val
Alex Val

Alex sa UTG open 350, CO call.

FLOP: {4-Hearts}{7-Spades}{9-Clubs} UTG check, CO bet 450, Alex rais 1300, CO all in, Alex call.

SHOWDOWN:

Alex: {k-Diamonds}{k-Spades}
Protivnik: {6-Spades}{5-Clubs}

TURN: {q-Diamonds}

RIVER: {6-Hearts}

Alex odlazi na 55.000 sto je skoro duplo od average-a.