WPPS Main Event
Dani:
1a1b23

Banićević Double Up

KrleNs
Vlado Banićević
Vlado Banićević

CO open 300, Banićević sa BTN call, BB call.

FLOP: {8-Spades}{8-Diamonds}{3-Hearts} BB bet 200, CO call, Banićević raise 700, BB call, CO fold.

TURN: {j-Diamonds} BB bet 1100, Banićević raise 2500, BB call.

RIVER: {5-Spades} BB bet 800, Banićević all in, BB call.

Banićević: {8-Hearts}{5-Clubs}
Protivnik: {q-Hearts}{8-Clubs}

Banićević duplira svoj stack i odlazi na 60.000

Update

KrleNs

U toku je blind level 2 75/150 average stack 34.737, a promena blind-a je na svakih 45 minuta. U igri je trenutno 20/23.

WPPS Main Event €1.100

KrleNs

Upravo počinje WPPS Main Event u Hotel&Casino Queen of Montenegro, buy in za ovaj turnir iznosi €1100 početni stack je 30.000 čipova i kreće se od blind-a 50/100. Za ovaj turnir je moguć neograničen re-entry tokom celog dana 1a kao i dana 1b, a tokom dana 2 će biti dozvoljen late registration kao i re-entry.

WPPS Main Event
Dan 1a Start