WPPS Main Event
Dani:
1a1b23
Rank # Igrač Čipovi Napredak
1
Vandyshev Alexey
Vandyshev Alexey
106,625
2
Rybachenko Sergey
Rybachenko Sergey
101,800
3
Zvonov Boris
Zvonov Boris
100,000
4
Vlado Banićević me
Vlado Banićević
me 96,250 -7,750
5
Starikov Evgeniy
Starikov Evgeniy
91,500
6
Bryskin Ivan
Bryskin Ivan
82,075
7
Ružičić Slobodan
Ružičić Slobodan
72,675 875
8
Kikov Anatoliy
Kikov Anatoliy
65,550
9
Zuikov Ilia
Zuikov Ilia
64,025
10
Amar Begović ba
Amar Begović
ba 63,800 8,800
11
Zeynalyan David
Zeynalyan David
61,825
12
Sheptitskiy Ivan
Sheptitskiy Ivan
58,950
13
Erkenov Ismail
Erkenov Ismail
56,600
14
Martynov Vladimir
Martynov Vladimir
51,975
15
Shagibov Artem
Shagibov Artem
51,675
16
Kolzovskyi Stanislav
Kolzovskyi Stanislav
50,200
17
Ilija Aleksić
Ilija Aleksić
47,800 -12,200
18
Zorlu Bayazit
Zorlu Bayazit
47,775
19
Tok Ozcan
Tok Ozcan
47,250
20
Jakovljević Duško
Jakovljević Duško
46,000 8,100
21
Zastepa Dmitry
Zastepa Dmitry
45,300
22
Marko Miković cs
Marko Miković
cs 42,475 3,975
23
Kostyakov Konstantin
Kostyakov Konstantin
41,775
24
Oleinik Ilia
Oleinik Ilia
35,700
25
Gofman Alexandr
Gofman Alexandr
35,300
26
Leonidov Evgeniy
Leonidov Evgeniy
33,500
27
Rogozhinskii Alekseirus
Rogozhinskii Alekseirus
33,075
28
Kolzeskiy Sergey
Kolzeskiy Sergey
32,350
29
Biz Mustafa
Biz Mustafa
32,200
30
Milan Rakić
Milan Rakić
27,000 -5,625
31
Alekseev Aleksey
Alekseev Aleksey
24,275
32
Locher Reto
Locher Reto
23,300
33
Belous Alexander
Belous Alexander
22,100
34
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer
21,600 11,500
35
Bibikova Ekaterina
Bibikova Ekaterina
18,900
36
Kural Nuri
Kural Nuri
17,000
37
Ante Varnica
Ante Varnica
13,350 -21,650
38
Evteev Pavel
Evteev Pavel
12,575
39
Magomadov Beslan
Magomadov Beslan
11,575
40
Mario Milošević
Mario Milošević
Out