WPPS Main Event
Mesto Pobednik Zemlja Sponzor Nagrada (EUR)
1 Ilia Zuikov €31,500
2 Ivan Bryskin €21,000
3 Sulymka Anton €15,650
4 Ivan Sheptitskiy €12,000
5 Mustafa Biz tr €8,700
6 Kovtunov Gleb €6,200
7 Belyakov Alexey €4,450
8 Leonidov Evgeniy €3,550
9 Marko Miković cs €3,000
10 Ozhegov Vyacheslav €2,500
11 Idris Sahin €2,500
12 Vlado Banićević me €2,500
13 Dmitry Pokhabov ru €2,150
14 Zakharau Uladzimir €2,150
15 Zeynalyan David €2,150