WPPS Main Event
Dani:

Aleksandar Špadijer eliminiše igrača

KrleNs
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer

Igrač sa UTG+1 open shove 50.000, Špadijer sa BTN call, svi ostali fold.

SHOWDOWN:

Protivnik: {q-Diamonds}{10-Clubs}
Špadijer: {8-Hearts}{8-Spades}

BOARD: {2-Spades}{5-Clubs}{9-Diamonds}{3-Clubs}{3-Diamonds}

Špadijer je sada na 139.000!

Slobodan Ružičić out

KrleNs
Slobodan Ružičić
Slobodan Ružičić

Ruža sa CO open 8.000, Mustafa Biz sa BB call.

FLOP: {4-Clubs}{a-Spades}{6-Clubs} Biz check, Ruža cbet 6.000, BB raise 17.000, Ruža call.

TURN: {2-Diamonds} Biz sa BB bet 29.500, Ruža call.

RIVER: {q-Diamonds} Biz all in , Ruža call.

Ruža: {a-Clubs}{8-Hearts}
Biz: {a-Diamonds}{6-Spades}

Vlado Banićević odnosi veliki pot bez showdown-a

KrleNs
Vlado Banićević
Vlado Banićević

Akcija je krenula od Bryskin-a koji je sa HJ open-ovao 9.000, Vlado sa SB call, BB call.

FLOP: {5-Spades}{9-Diamonds}{6-Spades} Vlado check, BB check, Bryskin check.

TURN: {9-Spades} Vlado check, BB bet 15.000, Bryskin fold, Vlado raise 35.000, BB call.

RIVER: {2-Diamonds} Vlado all in pošto je protivniku ostalo još 20.000 i on se posle dužeg razmišljanja fold-uje i pokazuje {q-Clubs}{9-Clubs} dok Vlado meni pokazuje {7-Spades}{8-Spades} za straight flush i muck-uje karte!

Leonidov Evgeniy izbacuje igrača

KrleNs

UTG all in 12.300, Leonidov sa BTN snap call.

SHOWDOWN:

Leonidov: {a-Diamonds}{8-Hearts}
Protivnik: {10-Clubs}{5-Clubs}

BOARD: {2-Clubs}{k-Clubs}{j-Hearts}{4-Diamonds}{k-Hearts}

Protivnik je čekao boju sa flopa,ali ne izlazi ni jedan od potrebnih out-a i Leonidov odnosi pot sa A high.

Banićević eliminiše Erika

KrleNs
Vlado Banićević
Vlado Banićević

Fold je stigao do Vlada koji open-uje sa CO do 6.000, Erik sa BTN 3bet do 20.000, Vlado all in, Erik call. Erik je imao oko 50.000

SHOWDOWN:

Vlado: {k-Clubs}{k-Diamonds}
Erik: {a-Hearts}{4-Clubs}

BOARD: {9-Spades}{j-Hearts}{2-Clubs}{k-Hearts}{4-Hearts}

Vlado Banićević je sada na 350.000.

Ivan Bryskin eliminiše dva igrača

KrleNs
Ivan Bryskin
Ivan Bryskin

UTG open all in 42.000, MP all in 50.000, Ivan sa MP all in.

SHOWDOWN:

UTG: {a-Clubs}{q-Spades}
MP: {k-Hearts}{k-Diamonds}
IVAN: {a-Hearts}{a-Spades}

BOARD: {10-Hearts}{8-Diamonds}{6-Clubs}{4-Clubs}{6-Diamonds}

Ivan sa najvećim ručnim parom odnosi pot i eliminiše oba igrača,trenutno je na 440.000

Erik Shakhbazyan double up!

KrleNs
Erik
Erik

Erik je sa UTG+1 gurnuo all in od 23.000 svi fold do BTN na kom je Ivan Bryskin koji call-uje.

SHOWDOWN:

Erik: {j-Hearts}{10-Spades}
Bryskin: {j-Diamonds}{8-Diamonds}

BOARD: {9-Clubs}{4-Diamonds}{2-Hearts}{5-Hearts}{10-Diamonds}

Erik se duplira i sada je na oko 50.000.

Ružičić Slobodan double up!

KrleNs
Slobodna Ružičić
Slobodna Ružičić

Ruža je open sa UTG 10.000 igrač sa BTN 3bet 25.000 svi fold, Ruža all in 53.600, BTN call.

SHOWDOWN:

Ruža: {a-Clubs}{q-Spades}
Protivnik: {j-Hearts}{j-Clubs}

BOARD: {6-Diamonds}{3-Hearts}{a-Hearts}{10-Clubs}{q-Hearts}

Ružičić Slobodan posle ove ruke odlazi na 120.000.

Ružičić Slobodan ne prolazi coin flip!

KrleNs
Slobodan Ružičić
Slobodan Ružičić

Ruža je open sa MP igrač sa BTN je gurnuo all in od 40.400 svi ostali fold, Ruža call.

SHOWDOWN:

Ruža: {10-Hearts}{10-Clubs}
Protivnik: {a-Clubs}{k-Clubs}

BOARD: {8-Hearts}{3-Diamonds}{7-Hearts}{a-Diamonds}{a-Hearts}

Ruža ne prolazi coin flip i sada je na oko 50.000.