WPPS Main Event
Dani:

Dejan Borović double up

KrleNs
Dejan Borović
Dejan Borović

Dejan UTG open all in 16.100, Ruža sa CO call.

SHOWDOWN:

Dejan: {10-Hearts}{10-Spades}
Ruža {5-Spades}{5-Clubs}

BOARD: {k-Clubs}{k-Hearts}{a-Spades}{7-Spades}{2-Clubs}

Dejan duplira stack i ide na 35.000

Miković eliminiše Begovića

KrleNs
Marko Miković
Marko Miković

Fold je stigao do Begovića koji je sa CO gurnuo all in 18.000, a Marko ga je call-ova sa BB.

SHOWDOWN:

Marko: {a-Clubs}{6-Hearts}
Bega: {q-Spades}{j-Hearts}

BOARD: {k-Diamonds}{j-Clubs}{8-Spades}{a-Hearts}{9-Clubs}

Turn nije bio naklonjen Begoviću i on završava učešće na turniru, a Miković odlazi na 139.000!

Banićević eliminiše dva igrača

KrleNs

Banićević sa UTG open 5.000, SB all in 21.000, BB gura svoj all in 43.000, Banićević call.

SHOWDOWN:

Banićević: {a-Hearts}{j-Diamonds}
SB: {a-Clubs}{10-Spades}
BB {k-Hearts}{k-Spades}

BOARD: {7-Hearts}{a-Spades}{4-Diamonds}{7-Spades}{4-Hearts}

Banićević odnosi monster pot sa kojim odlazi na 216.000.

Ruža eliminiše igrača

KrleNs
Slobodan Ružičić
Slobodan Ružičić

MP all in 24.500, fold do Ruže koj ga call-uje sa CO, svi ostali fold:

SHOWDOWN:

Ruža: {k-Spades}{q-Clubs}
Protivnik: {a-Hearts}{j-Diamonds}

BOARD: {a-Clubs}{q-Hearts}{4-Spades}{q-Diamonds}{4-Hearts}

Sa tripsom {q-} Ruža izbacuje igrača.

Miković eliminiše igrača

KrleNs
Marko Miković
Marko Miković

UTG all in 18.700, Miković sa SB call.

SHOWDOWN:

Miković: {a-Diamonds}{10-Clubs}
Protivnik: {k-Hearts}{7-Diamonds}

BOARD: {6-Spades}{j-Hearts}{10-Diamonds}{2-Clubs}{2-Diamonds}

Miković je trenutno na 116.000

Miković na 76K

KrleNs
Marko Miković
Marko Miković

UTG+1 open 4.000, sa MP call, Marko sa SB call.

FLOP: {q-Spades}{4-Spades}{8-Diamonds} Marko, check, UTG+1 cbet 6.100, Ruža fold, Marko call

TURN: {6-Hearts} Marko opet check, UTG+1 bet 13.200, Marko all in 34.500, UTG+1 fold.

Marko se posle ove ruke odlazi na 76.000

Update

KrleNs

Upravo je u toku blind level 13 1000/2000 ante 300 average 92.370 38/117 igrača.

U igri od naših igrača sa Balkana u igri su još uvek Vlado Banićević 180k, Marko Miković 48k, Slobodan Ružičić 57k, Aleksandar Špadijer 35k i Amar Begović 30k! Ilija Aleksić je upravo eliminisan sa turnira, mogućnost re-entry-a dozvoljena je do kraja ovog i sledećeg levela!

Vlado Banićević nosi ogroman pot!

KrleNs
Vlado Banićević
Vlado Banićević

Vlado je sa UTG-a open-ovao 3.500, igrač sa UTG+1 all in 16.300, MP objavljuje svoj all in od 41.300 a Vlado snap call-uje.

Showdown:

Vlado: {a-Spades}{a-Hearts}
UTG+1: {10-Spades}{10-Hearts}
MP: {k-Diamonds}{k-Hearts}

BOARD: {2-Clubs}{8-Hearts}{j-Diamonds} {8-Spades} {3-Hearts}

Vlado sa najjačim ručnim parom odnosi monster pot i sa ovom rukom postaje chip leader turnira sa 215.000!

Ivan Karakchiev eliminiše Vasili Firsau-a

KrleNs
Vaisili Firsau
Vaisili Firsau

Igrač sa MP open 3.2k, Firsau sa HJ 3bet, 8.5k, Ivan sa SB 4bet 22k, MP fold, Firsau 5bet all in, Ivan cnap call.

SHOWDOWN:

Ivan: {k-Clubs}{k-Spades}
Vasili: {9-Clubs}{9-Spades}

BOARD: {5-Spades}{5-Clubs}{2-Diamonds}{7-Hearts}{6-Diamonds}

Vasili Firsau out!