WPPS Main Event
Dani:
1a1b23

Yordanov Viktor double up!

KrleNs

Igrač sa HJ open 1000, BTN call, Yordanov sa BB all in 9.800, HJ call, BTN fold.

SHOWDOWN:

Yordanov: {10-Diamonds}{10-Spades}
Protivnik: {k-Clubs}

BOARD: {3-Hearts}{6-Clubs}{4-Diamonds}{6-Diamonds}{9-Diamonds}

Yorganov se duplira sa {10-Diamonds}{10-Spades} i sada je na 22.000