WPPS Main Event
Dani:
1a1b23

Vlado Banićević OUT

KrleNs

Uspeli smo da ispratimo akciju na flopu

FLOP: {3-Spades}{7-Spades}{5-Hearts} Banićević sa HJ bet 2.200, BB call.

TURN: {j-Spades} BB bet 3.800, Banićević gura svoj stack 10.500, BB call.

RIVER: {9-Diamonds}

Banićević: {5-Spades}{3-Diamonds}
Protivnik: {k-Spades}{q-Spades}

Banićević koristi pravo na re-entry i ponovo je za stolom.