WPPS Main Event
Dani:
1a1b23

Mario Milošević OUT

KrleNs

Akcija je krenula od igrača sa UTG ko je open 1.100, Milošević sa MP 3bet 2.800, BTN 4bet 8.500, UTG call, Milošević gura preostalih 10.000 čipova igrač sa BTN gura svoj all in da izoluje Miloševića, a igrač sa UTG call.

SHOWDOWN:

Milošević: {j-Spades}{j-Hearts}
BTN: {k-Clubs}{k-Spades}
UTG: {a-Hearts}{a-Clubs}

BOARD: {10-Hearts}{6-Clubs}{2-Spades}{2-Clubs}{q-Clubs} i Milošević je out!