WPPS Main Event
Dani:
1a1b23

Vlado Banovićević nosi veliku ruku

KrleNs

UTG open 1100, Banićević sa SB call.

FLOP: {3-Diamonds}{j-Diamonds}{5-Spades} Banićević bet 1.300, UTG raise 2.800, Banićević all in, UTG call.

TURN: {8-Clubs}

RIVER: {2-Diamonds}

SHOWDOWN:

Banićević: {3-Clubs}{5-Clubs}
Protivnik: {a-Diamonds}{k-Spades}

Banićević skoro duplira svoj stack i odlazi na 50.000