WPPS Main Event
Dani:

Evgeniy Leonidov gubi skoro ceo stack

KrleNs

Leonidov open 1600 sa MP, HJ 3bet 4.500, Leonidov all in 31.000, HJ call.

SHOWDOWN:

Leodinov: {a-Clubs}{k-Clubs}
Protivnik: {q-Hearts}{q-Spades}

BOARD: {3-Clubs}{8-Spades}{j-Spades}{6-Clubs}{q-Diamonds}

Leodinov ostaje na 5.400