WPPS Main Event
Dani:

Miković eliminiše Begovića

KrleNs
Marko Miković

Fold je stigao do Begovića koji je sa CO gurnuo all in 18.000, a Marko ga je call-ova sa BB.

SHOWDOWN:

Marko: {a-Clubs}{6-Hearts}
Bega: {q-Spades}{j-Hearts}

BOARD: {k-Diamonds}{j-Clubs}{8-Spades}{a-Hearts}{9-Clubs}

Turn nije bio naklonjen Begoviću i on završava učešće na turniru, a Miković odlazi na 139.000!