WPPS Main Event
Dani:

Kraj dana 2 WPPS Main Event-a

KrleNs

Završen je dan 2 WPPS Main Event-a, imali smo ukupno 12/126 ulaza. Chip leader dana je Ivan Bryskin sa 948.000 . Od igrača sa Balkana u igri su ostali Vlado Banićević 117.000, Marko Miković 185.000. Sutrašnji dan 2 počinje u 12h!