Main Event
Dani:
12

Double Up za Rade Bobota

[user184375]

Sa CO pozicije pot je otvorio Vladimir Kačavenda sa 40k. Simić posle razmišljanja ipak folduje da bi akcija došla do BB na kom je sedeo Rade Bobot koji samo doplaćuje i dolazimo do flopa {3-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds} nakon čega Rade check-ira dok Vladimir ispaljuje 70k.
Rade gleda u karte i objavljuje svoj all-in a Vladimir instant call-uje

Showdown

Rade {a-Clubs}{a-Spades}
Vladimir {10-Spades}{10-Clubs}

Turn {7-Hearts}
River {3-Hearts} donosi double up za Radeta koji je sada na 470 000.