Warm Up
Dani:
1a1b23
Rank # Igrač Čipovi Napredak
1
Lakhov Alexander
Lakhov Alexander
200,100
2
Muratov Anvar
Muratov Anvar
105,000
3
Adzibulic Nedzad
Adzibulic Nedzad
93,000
4
Shingareev Marat
Shingareev Marat
89,900
5
Salamatov Evgenii
Salamatov Evgenii
88,600
6
Tikhanov Sviatoslav
Tikhanov Sviatoslav
84,600
7
Gardasevic Velizar
Gardasevic Velizar
83,000
8
Mikovic Marko
Mikovic Marko
81,800
9
Marinanian Nver
Marinanian Nver
68,800
10
Mayeuski Robert
Mayeuski Robert
67,500
11
Moiseenko Lev
Moiseenko Lev
66,800
12
Iakovleva Nataliya
Iakovleva Nataliya
62,500
13
Khiznyak Aleksandr
Khiznyak Aleksandr
59,900
14
Aleksic Ilija
Aleksic Ilija
59,400
15
Zerzevski Milos
Zerzevski Milos
59,000
16
Orlov Aleksandr
Orlov Aleksandr
56,100
17
Radovic Mirko
Radovic Mirko
55,000
18
Kecman Ivan
Kecman Ivan
54,700
19
Mubarakzyanov Bulat
Mubarakzyanov Bulat
52,800
20
Molchanov Fedor
Molchanov Fedor
49,200
21
Krylov Nikolay
Krylov Nikolay
43,300
22
Nenezic Veselin
Nenezic Veselin
41,500
23
Kazhdan Igor
Kazhdan Igor
40,100
24
Nannini Alessandr
Nannini Alessandr
39,800
25
Brell Vladimir Mik.
Brell Vladimir Mik.
38,100
26
Lekovic Predrag
Lekovic Predrag
37,100
27
Molchanov Mikhail
Molchanov Mikhail
34,100
28
Serhii Leonichev
Serhii Leonichev
33,400
29
Dzmitry Shepel
Dzmitry Shepel
28,200
30
Sepman Yulius
Sepman Yulius
27,800
31
Leonid Tsvetkov
Leonid Tsvetkov
27,600
32
Kokotovic Milan
Kokotovic Milan
25,900
33
Demis Vasilov
Demis Vasilov
24,100
34
Varashev Alexey
Varashev Alexey
21,500