Warm Up
Dani:

Pregled...

ljubens • Level 19: 4,000-8,000, 1,000 ante

Eliminacije idu kao na pokretnoj traci, ispadaju sa turnira short stackovi, kako smo i navikli posle ulaska u nagrade.

Od igrača koje smo pratili u igri su još Matijašević, Gardašević, Radović, Milošević i Kecman.