Main Event
Dani:
1

Nagradna struktura

Pogledajte nagradu strukturu Memorijalnog Žarko Stokanić turnira u River Klubu:

  • €4.800
  • €3.000
  • €1.800
  • €1.500
  • €1.200
  • €900
  • €750
  • €600
  • €450