Main Event
Dani:
1

Još jedna eliminacija

Mrvica šalje još jednog igrača kući.

Samo 2 ruke nakon eliminacije Čampara, Mrvica u all-inu pre flopa eliminiše Zdravka.

Mrvica pre flopa betuje 3.000, dok Zdravko ide all-in od nekih 12.000. Mrvica nakon kraćeg razmišljanja pravi call.

Mrvica: {a-Diamonds}{q-Diamonds}

Zdravko: {8-Spades}{7-Spades}

Board: {10-Clubs}{5-Hearts}{j-Diamonds}{q-Spades}{3-Spades}

Zdravko