Main Event
Dani:
1

Vladimir Šećerov ispao na 45. mestu

Igrač sa button pozicije raisuje na 1500, small blind re-raisuje na 3.250, a Vladimir sa BB pozicije i AK u rukama ide all-in sa preostalih 10.000.

Button folduje, a igrač sa SB pozicije calluje sa {6-Spades}{8-Spades}.

Flop: {5-Spades}{7-Spades}{9-Hearts}

Turn: {6-Clubs}

River: {2-Diamonds}

Kao što se može videti, Vladimir Šečer Šećerovje ispao na prilično katastrofalan način od igrača koji se odlučio za all-in sa takvim kartama i stackom od 15.000 iza sebe. Kocka? Svakako!

Vladimir Šečerov

Vladimir Šećerov

Dragan Milojković