Main Event
Dani:
1

Djalović Miloš eliminisan

Na {8-Spades}{9-Spades} {3-Hearts} flopu, igrač na seat 8 betuje 3.000, a Djalović se odlučuje na all-in 19.000.

Nakon dužeg razmišljanja, seat 8 prati i pokazuje TT, a Djalović blef sa {4-Hearts}{5-Hearts}.

Turn: {j-Diamonds}, river takodje ne pomaže i Djalović Miloš ispada na 39. poziciji.