Main Event
Dani:
1

Marko Miković eliminisan sa turnira

Nakon osam nivoa igre, Marko Miković nije uspeo da stigne blizu finalnog stola, već je ispao sa AA protiv igrača koji je sa 99 uspeo da sklopi set na boardu.

Marko Miković