Main Event
Dani:
1

Mrvica eliminiše još jednog igrača

Na početni rejz od 1700 od strane Bukare, calluju još Mrvica i Djurica, a na CO poziciji Brković Miodrag gura all-in od 17.500. Mrvica takodje ide all-in, a Djurica i Bukara odustaju od ruke.

Brković: {q-Hearts}{a-Hearts}

Mrvica: {a-Clubs}{j-Diamonds}

Board: {4-Spades}{j-Spades}{2-Diamonds}{6-Hearts}{8-Diamonds}

Mrvica nosi pot i u isto vreme eliminiše Miodraga Brkovića.

Mrvica