Main Event
Dani:
1

Ispao Miloš Škrbić

Igrač sa rane pozicije raisuje na 2000, Miloš sa AT ide all-in od oko 11.000. Prvobitni raiser calluje i pokazuje KJ.

Board: J 7 7 8 6

Miloš Škrbić ispada na 32. poziciji!

Miloš Škrbić