Main Event
Dani:
1

Marko Lukić ispada na 25. mestu

U potu raisovan od strane Sergeja Šaletić, na flopu izlazi {3-Diamonds}{3-Hearts}{5-Clubs} i tri igrača su u igri i svi čekiraju.

Turn donosi {j-Clubs}, a Šalatić betuje 7000 i Lukić prati raise.

River: {10-Spades}

Šaletić betuje 15000, Lukić posle dužeg razmišljanja calluje svoj all-in sa {10-Clubs}{8-Clubs}. Šalatić pokazuje {2-Diamonds}{3-Spades} i nosi pot!

Marko Lukić

Sergej Šaletić