Main Event
Dani:
1

Branko Milosavljević ispao na 20. turniru

Todorović se odlučuje na reraise od 12.500, a Branko re-raisuje na 25.000 i Todorović ide all-in. Branko ga plaća dodatnih 6000 koje su mu ostali u stacku.

Branko: 88

Todorović: AK

Board: K J 6 9 3

Todorović odnosi pot sa parom kraljeva i izbacuje Milosavljevića na dvadesetom mestu.

Branko Milosavljević