Main Event
Dani:
1

Ispao Miroslav Miško Opojlević

Markoni otvara pot sa raisom od 6000, a Miroslav se odlučuje na all in od oko 23.000 i Markoni calla i okreće AK, a Miroslav dominiranu ruku AQ.

Board: 3 4 5 6 8

Miroslav ispada na 19 mestu, a čini se da će uskoro uslediti još jedna eliminacija!

Markoni

Miroslav Opojlević