Main Event
Dani:
1

Dejan Marković aktuelni čip lider

U reraisovanom potu na flopu {4-Clubs}{a-Spades}{7-Spades} Dejan Marković betuje 20.000, dok ga Andrija Cvetković calluje.

Turn: {2-Clubs}

Dejan se odlučuje da svog protivnika stavi na iskušenje i gura svoj all-in. Nakon dužeg razmišljanja, Cvetković folduje i Dejan nosi pot od oko 70.000 i okreće {a-Diamonds}.

Dejan Marković je sada čip lider sa skoro 200.000!

Andrija Cvetković

Dejan Marković