Main Event
Dani:
1

Double up za Todorovića

Todovorić se odlučujen na raise od 8000, a svi folduju osim Vladimira Stefanovića koji calluje.

Flop: {4-Spades}{5-Diamonds}{8-Hearts}

Stefanović checkira, Todorović betuje 10.000 i Stefanović prati.

Turn: {8-Spades}

Stefanović opet checkira, a Todorović gura 20.000 u sredinu, da bi Stefanović otišao all-in! Todorovič plaća.

Stefanovič: {6-Diamonds}{7-Diamonds}

Todorović: {k-Clubs}{k-Diamonds}

River: {k-Spades} za full na riveru i odnosi pot od oko 120.000.

Aleksandar Todorović

Vladimir Stefanović