Main Event
Dani:
1

Nova eliminacija

Milojković je napustio turnir na 14. mestu kao short stack kada je sa UTG pozicije otišao all in sa13.500, a svi folduju do Bukare koji vidi samo {a-Spades} i kaže call ne gledajući drugu kartu koja je bila {j-Spades}. Milojković okreće {a-Diamonds}{2-Clubs}.

Board {j-Hearts}{q-Hearts}{q-Diamonds}{10-Spades}{9-Clubs} nije pomogao Milojkoviću koji ispada na poziciji broj 14.

Dragan Milojković

Perica Bukara