Main Event
Dani:
1

Dejan Marković oštetio Andreja Cvetkovića

Posle početnih raisovao pre flopa, izlazi flop {7-Diamonds}{k-Spades}{6-Spades} Cvetković nastavlja sa betovanjem, dok ga Marković samo calluje.

Turn: {4-Hearts}

Marković i Cvetković chekiraju, a river donosi {7-Clubs}.

Marković checkira, a Cvetković diže na 12.600 da bi Marković samo ispratio i okreće {k-Diamonds}{10-Hearts}, dok Cvetković pokazuje QQ.